Thước dây Komelon KMC-74 5M*19mm

323.343 đ
359.270 đ
-10%

Thước rút 5m LODESTAR L610525

50.735 đ
63.115 đ
-20%

Kìm bấm mạng LODESTAR L213008

83.021 đ
106.810 đ
-22%

Đế từ tính Mitutoyo 7010S-10

834.089 đ
995.424 đ
-16%

Thước đo tiện dụng SB-Q53

17.478 đ
24.275 đ
-28%

Thước cuộn lưỡi thép kéo 5M

37.869 đ
63.115 đ
-40%

Thước lỗ ban 7,5m

66.999 đ
116.520 đ
-43%

Thước đo chiều cao cho bé

63.115 đ
116.520 đ
-46%

Nylon Measuring Tape - 30M - intl

438.892 đ
614.643 đ
-29%

Worksite 230mm/9� mini level - intl

348.589 đ
488.413 đ
-29%

Nylon Measuring Tape - 30M - intl

267.996 đ
375.777 đ
-29%

100g * 0.01g Mini Digital Scale - intl

353.444 đ
495.210 đ
-29%